မြန်မာ - BURMESE

ရေကြည် - Welcome


နယူးဆောက်သ်ဝေးလ်စ် ပြည်နယ် အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှု (NSW SES) မှ ကြိုဆိုပါသည်။

ဤ NSW SES သည် ရေကြီးခြင်းနှင့် မုန်တိုင်းကျခြင်း ဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်း အရေးပေါ် အကူအညီတောင်းခံရန်အတွက် အစိုးရဌာန ဖြစ်ပါသည်။

ဤ NSW SES သည် ရေကြီးခြင်း၊ မုန်တိုင်းကျခြင်းနှင့် ဆူနာမီ‌ရေလှိုင်း မဖြစ်မီ၊ ဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်းနှင့် ဖြစ်ပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ဖြန့်ဖြူးပေးသည်။

ရေကြီးခြင်းနှင့် မုန်တိုင်းကျခြင်းများအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပုံနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာဘာသာ သတင်းများကို ရှာဖွေရန် ဤစာမျက်နှာတွင်ကြည့်ရှုပါ။ ဤစာမျက်နှာအား မြန်မာဘာသာဖြင့် သတင်းသစ်များကို အချိန်နှင့်အမျှ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပေးထားပါမည်။

ဤသတင်းကို သင့်မိသားစု၊ မိတ်ဆွေများနှင့် အိမ်နီးချင်းများနှင့် မျှဝေပါ။

အသက်များကို ကယ်တင်ပေးနေပြီး ပိုမိုဘေးကင်းသော အသိုင်းအဝိုင်းများကို  ဖန်တီးပေးနေသော NSW SES။

🔉 

Select an option

ရေလွှမ်းမိုး - FLOOD

FLOOD ရေကြီးမှု


INFORMATION


မုန်တိုင်း - STORM

STORM မုန်တိုင်း


Hawkesbury-Nepean

SOCIAL MEDIA RESOURCES

Back to top