Tiếng Việt - VIETNAMESE

HOAN NGHÊNH - WELCOME


Chào mừng bạn đến với Dịch vụ Cấp cứu của New South Wales (NSW SES).

NSW SES là cơ quan chính phủ bạn gọi để được giúp đỡ khẩn cấp khi có lũ lụt và bão.

NSW SES cũng cung cấp thông tin về những việc cần làm trước, trong và sau lũ lụt, bão và sóng thần.

Hãy vào trang mạng này để tìm hiểu thông tin bằng tiếng Việt về cách chuẩn bị cho lũ lụt và bão. Trang mạng này sẽ thường xuyên cập nhật thông tin mới bằng tiếng Việt.

Hãy chia sẻ thông tin này với gia đình, bạn bè và hàng xóm của bạn.

NSW SES. Cứu mạng sống và khiến các cộng đồng an toàn hơn.

🔉 

Select an option

LỤT - FLOOD

Tài nguyên - RESOURCES


8 FLOOD TIPS


 

Tiếng Việt -Lời khuyên để chuẩn bị cho lũ lụt của Dịch Vụ Khẩn Cấp Tiểu Bang Flood Preparedness Tips

Hawkesbury-Nepean Resources


BÃO TÁP - STORM

Tài nguyên - RESOURCES


Thông tin - INFORMATION


🔊

 

Hawkesbury-Nepean

Know Your Risk


What's Your Plan


Hawkesbury-Nepean Resources


Back to top